Bảng báo giá các loại cửa :

Megadoor xin gửi đến quý khách hàng bảng báo giá các loại cửa đang được tìm kiếm và tin dùng tại công ty chúng tôi

  1. Cửa gỗ công nghiệp:

  • Cửa gỗ công nghiệp HDF

Cửa HDF Sơn: Giá: 1.900.000đ / bộ ( bao gồm: Cánh, khung bao, nẹp chỉ, bản lề, sơn hoàn thiện)

Cửa HDF Veneer: Giá: 2.400.000đ / bộ ( bao gồm: Cánh, khung bao, nẹp chỉ, bản lề, sơn hoàn thiện)

  • Cửa gỗ công nghiệp MDF

Cửa MDF Veneer: Giá: 1.600.000đ / m2 ( bao gồm: Cánh, khung bao, nẹp chỉ, sơn hoàn thiện)

Cửa MDF Melamine: Giá: 1.900.000đ / m2 ( bao gồm: Cánh, khung bao, nẹp chỉ, sơn hoàn thiện)

Cửa MDF Laminate: Giá: 2.600.000đ / m2 ( bao gồm: Cánh, khung bao, nẹp chỉ, sơn hoàn thiện)

2. Cửa nhựa Đài Loan

  • Cửa nhựa Đài Loan ghép thanh:

Kích thước: 800×2050: giá: 1.950.000đ / bộ ( bao gồm: cánh, khung bao, nẹp chỉ, bản lề, sơn hoàn thiện)

Kích thước: 900×2150: giá: 2.100.000đ / bộ ( bao gồm: cánh, khung bao, nẹp chỉ, bản lề, sơn hoàn thiện)

  • Cửa nhựa Đài Loan đúc:

Kích thước: 800×2050: giá: 2.150.000đ / bộ ( bao gồm: cánh, khung bao, nẹp chỉ, bản lề, sơn hoàn thiện)

Kích thước: 900×2150: giá: 2.300.000đ / bộ ( bao gồm: cánh, khung bao, nẹp chỉ, bản lề, sơn hoàn thiện)

3. Cửa nhựa ABS Hàn Quốc

Kích thước: 800×2100: giá: 3.100.000đ / bộ ( bao gồm: cánh, khung bao, nẹp chỉ, bản lề, sơn hoàn thiện)

Kích thước: 900×2200: giá: 3.250.000đ / bộ ( bao gồm: cánh, khung bao, nẹp chỉ, bản lề, sơn hoàn thiện)

4. Cửa nhựa gỗ sungyu

Dòng phủ da: giá: 3.250.000đ / bộ ( bao gồm: cánh, khung bao, nẹp chỉ, bản lề, phủ da hoàn thiện)

Dòng sơn PU: giá: 3.450.000đ / bộ ( bao gồm: cánh, khung bao, nẹp chỉ, bản lề, sơn hoàn thiện)

Dòng sơn Luxury: giá: 3.850.000đ / bộ ( bao gồm: cánh, khung bao, nẹp chỉ, bản lề, sơn hoàn thiện)

5. Cửa gỗ chống cháy

  • Cửa gỗ chống cháy bề mặt MDF phủ Veneer

Thời gian 60p giá: 2.000.000đ / m2 ( bao gồm: Cánh, khung bao, nẹp chỉ, sơn PU hoàn thiện)

Thời gian 90p giá: 2.200.000đ / m2 ( bao gồm: Cánh, khung bao, nẹp chỉ, sơn PU hoàn thiện)

Thời gian 120p giá: 2.400.000đ / m2 ( bao gồm: Cánh, khung bao, nẹp chỉ, sơn PU hoàn thiện)

  • Cửa gỗ chống cháy bề mặt MDF phủ Melamine

Thời gian 60p giá: 2.400.000đ / m2 ( bao gồm: Cánh, khung bao, nẹp chỉ, sơn PU hoàn thiện)

Thời gian 90p giá: 2.600.000đ / m2 ( bao gồm: Cánh, khung bao, nẹp chỉ, sơn PU hoàn thiện)

Thời gian 120p giá: 2.800.000đ / m2 ( bao gồm: Cánh, khung bao, nẹp chỉ, sơn PU hoàn thiện)

  • Cửa gỗ chống cháy bề mặt MDF phủ Laminate

Thời gian 60p giá: 3.100.000đ / m2 ( bao gồm: Cánh, khung bao, nẹp chỉ, sơn PU hoàn thiện)

Thời gian 90p giá: 3.300.000đ / m2 ( bao gồm: Cánh, khung bao, nẹp chỉ, sơn PU hoàn thiện)

Thời gian 120p giá: 3.500.000đ / m2 ( bao gồm: Cánh, khung bao, nẹp chỉ, sơn PU hoàn thiện)

  • Giấy chứng nhận cc do cục PCCC cấp riêng số lượng từ 1-20 bộ: 20.000.000đ

6. Cửa thép chống cháy

Thời gian 60p giá: 1.900.000đ / m2 ( bao gồm: Cánh, khung bao, sơn tĩnh điện)

Thời gian 90p giá: 2.100.000đ / m2 ( bao gồm: Cánh, khung bao, sơn tĩnh điện)

Thời gian 120p giá: 2.300.000đ / m2 ( bao gồm: Cánh, khung bao, sơn tĩnh điện)

  • Giấy chứng nhận chống cháy từ 1-20 bộ: 12.000.000đ

7. Cửa nhựa lõi thép

Giá cửa nhựa lõi thép: 1.800.000đ / m2 ( bao gồm: Cánh, khung bao, sơn hoàn thiện)

8. Cửa nhôm xingfa……

Giá cửa nhôm xingfa: 2.400.000đ / m2 ( bao gồm: Cánh, khung bao, sơn hoàn thiện)